Gần đây Phim này mình chưa xem mà thấy các bạn review về nội dung...