Gần đây chủ thớt có thể reup lại link không có nhiều tập link hư mất...