Gần đây nghe phim co ve hay qua. Minh to mo khong biet tai sao phim...