Gần đây Cảm ơn subteam đã dịch, Phim này hot lâu rồi nhưng giờ mình...