Gần đây Cảm ơn subteam thật nhiều ạ Lâu lắm mới quay lại nhà J...