Gần đây Huhu chỉ có nơi đây là sub hịn ạ. Xem chỗ khác vừa trán lủng...