Gần đây Nghe tên film nghĩ film kinh dị bỏ qua mấy lần hóa ra ko...