Gần đây Phim này xem từ lâu rồi nhưng chưa có time để xem trọn bộ...