Gần đây thank team ạ, mình xem xong khóc quá trời luôn huhuhuhu....