Gần đây Đọc giới thiệu có vẻ cuốn hút quá cơ mà không biết kết thúc...