Gần đây Phim hay nhưng thời lượng phim ngắn quá, thanks subteam đã...