Gần đây phim này lâu lắm òi nè tui mún xem mà kiếm hoài hong thấy...