Gần đây Cảm ơn sub team nhiều, chúc sub team tiếp tục phát...