Gần đây Chuyến công tác đầu tiên của Na PD đã ghé thăm Artist...