Gần đây @rosemary702 hồi mới nghe album, mình thích nhất là bài này...