Gần đây Không tìm thấy chỗ nào có full hd bộ này để coi thì trong...