Gần đây Một bộ phim quá hay và hồi hộp, cảm thấy đáng sợ rùng mình...