Gần đây Phim hay lắm, cám ơn Subteam nhiều nha. Hi vọng có nhiều dự...