Gần đây cho e hỏi có ai có full Glee từ 1->6 không ạ ? e cảm ơn