Gần đây Giờ em mới đọc đc bài này T_TMà em cũng k đọc hết nữa, vì...