Gần đây Mình thích Orange từ hồi ra anime avf đã tìm rất lâu bản...