Gần đây Woa mình đã chờ mãi phiên bản điện ảnh của phim này đấy,...