Gần đây Cảm ơn subteam nhiều nhiều nhé xD Thật sự rất muốn viết gì...