Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều vì đã sub series đình đám này. Phim...