Gần đây xem lại crash landing on you có kim soo hyun làm cameo thấy...