Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều vì đã sub show này huhuuu Mê show...