Gần đây Mình thần tượng Kim Hee Ae từ rất lâu rồi nên mình mong chờ...