Gần đây Phim u tối đặc trưng của nhà DC và Warner Bros, hy vọng bản...