Gần đây Kỷ niệm của tuổi thơ, của những tháng ngày trưa nắng hè vội...