Gần đây mình rất thích bộ ELR nhưng mà k thể tìm ở đâu đc. Ai giúp...