Gần đây Phim nay hay nè, cặp đôi này cũng đẹp đôi mà cũng dễ thương...