Gần đây Cảm ơn bạn ạ đã up, mới coi xong bản hàn mà kiếm miết mà...