Gần đây Phim này mình tìm quá trời giờ mới thấyCảm ơn ad nhiều.Nội...