Gần đây mình không tải/ xem đc bộ này, giúp mình với ạ, cảm ơn ad...