Gần đây phim lâu rồi nhưng vẫn muốn xem lại vì nó nhiều cảm xúcSau...