Gần đây Cảm ơn Subteam vì đã dịch bộ phim tuyệt vời này bằng cả tâm...