Gần đây Sao lúc này em có cái tật làm xong bài nào em ghiền nghe...