Gần đây 1 series cực nổi đình nổi đám ở Mỹ.The Big Bang theory là...