Gần đây @kieunt đã nói:Phim nói về thế hệ cầu thủ trưởng thành từ lò...