Gần đây Dạo gần đây đang xem lại While you were sleeping và thấy quá...