Gần đây Cảm ơn bạn nhiều nha, nhiều phim hay quá à ^^ chắc mình...