Gần đây cảm ơn sub team nhiều ạ, vì show của NA PD có rất nhiều...