Gần đây Snowball là hình tượng phản diện yêu thích của mình nè,...