Gần đây Cảm ơn Subteam vì đã hoàn thành bộ phim này.Phim hoạt hình...