Gần đây Trần Đình Ni là một diển viên khá ấn tượng đối với mìnhVới...