Gần đây Hồng Kong xưa làm mình gợi nhớ đến tuổi thơ sống trong khu...