Gần đây Tìm phim này mãi, Cám ơn Subteam nhiều nhé. Lâu lắm rồi mới...