Gần đây Nhìn Poster trông rất nhẹ nhàng ngọt ngào. Hi vọng bộ phim...