Gần đây Tết nay ở nhà xem phim này với con chắc ổn!hixthanks team...