Gần đây Cảm ơn vì đã làm phụ đề cho bộ phin này! Mãi ủng...