Gần đây Em cũng thích anh Jo từ phim nữ hoàng cuộc chơi nè chị....